SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Ludvig Nikolai Hallart
 


    Ludvig Nikolai Hallart (16591728) friherre, krigare, född i Husum, den 12 Okt. 1659, tycks ha deltagit i österrikes krig mot turkarna och fransmännen på 1680- och 1690-talen. Han gick sedan i sachsisk tjänst samt avancerade till generallöjtnant och generalinspektör över fästningarna. På tsar Peters begäran kom han ifrån det belägrade Riga den 22 Sept. (gamla stilen) 1700 till ryska lägret utanför Narva och ledde där belägringsarbetena. I slaget den 19 Nov. samma år gav Hallart sig fången åt svenskarna och fördes i Maj 1701 till Stockholm. Efter att 1702 gjort ett misslyckat försök att fly hölls han under sträng bevakning i Jönköping, men utväxlades 1705 emot Arvid Horn. Han gick då genom Patkuls förmedling i rysk tjänst och opererade redan samma år såsom general emot svenskarna i Litauen. Han var sedan med vid Poltava (1709), där han tillsammans med Rönne ledde ryssarnas övergång av Vorskla, anförde vid Rigas belägring (1710) vänstra flygeln och kommenderade en division i fälttåget emot turkarna vid Prut (1711). 1725 fick han som belöning för sina tjänster Wolmarshofs gods i Livland och dog där den 27 Maj 1727. - Hallart skildrade belägringen av och slaget vid Narva i relationer till konung August (tryckta, på tyska och svenska, i Stockholm 1700-01) och i en dagbok {omfattande tiden den 5 Sept. 1700 - den 26 Maj 1701), där enligt dagbokens uppgift den ryska styrkan var 30- 40 tusen man. Dagboken utgavs i Reval 1894 av Fr. Bienemann (Das tagebuch des generals von Hallart tiber die belagerung und schlacht von Narva 1700) efter en på Orellen i Livland befintlig, av Hallart verkställd kopia. (En avskrift av Hallart:s dagbok med figurer i lysande vattfärger finns sedan länge i svenska Riksarkivet.) En del av Hallart:s anteckningar från 1711 års fälttåg finns tryckt i danske ministern J. Juels bok (En rejse til Rusland under tsar Peter) (1893).

 upp  ...tillbaka