SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Vapen
 

Shamshir ottomansk Shamshir ottomansk, 1700-talets första hälft. Vapenauktion, Armémuseum, Stockholm.

Svensk infanterivärja och kavallerivärjor Svensk infanterivärja (1) och kavallerivärjor (2,3), tysk, tidigt 1700-tal, Livrustkammaren, Moskva.

Svenska infanterivärjor och kavallerivärja Svenska infanterivärjor (1,2) och kavallerivärja (3) sent 16- tidigt 1700-tal. Vapenauktion, Armémuseum, Stockholm.

Tsar Peter I:s värja Tsar Peter I:s värja. Olonets bruk, 1711, Livrustkammaren, Moskva.

Rysk, dansk och svensk kavalleripallasher Rysk (1), dansk (2) och svensk (3) kavalleripallasher, tidigt 1700-tal, Livrustkammaren, Moskva.

Rysk hillebard och bardisan Rysk hillebard (1) och bardisan (2), sent 1600-tal, Livrustkammaren, Moskva.

Bajonett för rysk officersmusköt Bajonett för rysk officersmusköt, tidigt 1700-tal, Livrustkammaren, Moskva.

1-pundigt granatgevär 1-pundigt granatgevär, sent 1600-tal, Livrustkammaren, Moskva.

Granatgevär, granat och kruthorn Granatgevär, granat och kruthorn, tidigt 1700-tal. Poltava slagfältmuseum.

Muskedunder med flintlås och änteryxan Muskedunder med flintlås och änteryxan, tidigt 1700-tal, Poltava slagfältmuseum.

Tysk ryttars hjullåspistol Tysk ryttars hjullåspistol, sent 1600-tal, Livrustkammaren, Moskva.

Svensk flintlåsmusköt Svensk flintlåsmusköt, tidigt 1700-tal, Armémuseum, Stockholm.


Svensk flintlåspistol Svensk flintlåspistol, 1700-tal, Ryttmästarbostället, Skövde, Sverige.

Svenska pistoler Svenska pistoler, sent 1600-tal, tidigt 1700-tal. Vapenauktion, Armémuseum, Stockholm.

Svensk musköt och pistol Svensk musköt och pistol, sent 1600-tal, tidigt 1700-tal. Vapenauktion, Armémuseum, Stockholm.

Flintlås Flintlås, tidigt 1700-tal.


Hjullås Hjullås, sent 1600-tal.


Blankvapen och eldhandvapen Blankvapen och eldhandvapen, sent 1600-tal, tidigt 1700-tal, Poltava Regional Museum.

Rysk 3-pundig kanon Rysk 3-pundig kanon, tidigt 1700-tal, Poltava slagfältmuseum.


Rysk 4-pundig kanon Rysk 4-pundig kanon, tidigt 1700-tal, Poltava slagfältmuseum.


Ryska 1700-tals 24-pundiga kanoner Ryska 1700-tals 24-pundiga kanoner som är inmonterade i Segermonumentets grund i Poltava, Ukraina

Rysk mörsarer Rysk mörsarer, tidigt 1700-tal, artillerimuseum i S:t Petersburg, Russia.

Svenska kanoner Svenska kanoner, tidigt 1700-tal, Armémuseum, Stockholm.


Rysk mörsare Rysk mörsare, tidigt 1700-tal, Poltava slagfältmuseum.
upp  ...tillbaka