SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Rodion Bauer (Bour)
 


    Rodion Bauer (Bour) (1667-1718), General vid kavalleriet. Han var en av de främsta medarbetarna till tsar Peter I i Ryssland under det Stora Nordiska kriget. Han var son till en vanlig bonde, Rodion Bauer, bosatt i Livland (dvs. en del av dagens Lettland). Rudolf Bauer inledde sin militära bana som dragon i ett svenskt Dragonregemente i Livland. Rätt snabbt fick han sin officers-fullmakt. Då det Stora Nordiska kriget inleddes 1700, var han redan kapten. Då den Svenska armén segrade vid slaget i Narva år 1700, gick han över till de ryska styrkorna och blev varmt mottagen av tsar Peter I. Efter detta sändes han till Moskva, för att leda ett dragon regemente. Tillsammans med en styrka ledd av Boris Sjerementjev, ledde Bauer sitt regemente till en seger över general Wolmar Schlippenbach nära Hummelsdorf (den 18 juli 1702) och intog fästningen Marienburg i Livland. I maj 1703 intog Rudolf Bauer fästningen Nyenskans vid Neva flodens mynning, varvid staden St. Petersburg sedan kunde grundas. Hans dragon regemente intog år 1704 städerna Dorpat(dagens Tartu) och Narva och snabbt härefter sändes han av tsar Peter I för att inta Reval (dagens Tallinn) och för att fördriva de svenska trupperna under ledning av general Schlippenbach. I juni 1705 ledde Bauer en snabb attack mot fienden, som ledde till intagningen av staden Mitawa (Mitau dvs. dagens Jelgava i Lettland). I oktober 1706 hjälpte Bauers trupper furst Alexandr Menshikov att krossa de Svensk - Polska styrkorna under ledning av general Arvid Axel Mardefelt nära staden Kalisz. I juni 1707 intog Bauer med sina styrkor, efter en långt utdragen strid fästningen Bykov, var en 3000-man stark polsk-svensk garnison leddes av den polska generalen Sinitsky. Efter denna lyckade seger, varvid krigsbytet blev 100 kanoner, befordrades Rudolf Bauer till generallöjtnant. Då kung Carl XII inledde sitt fälttåg mot Ryssland och gick över floden Dneper nära staden Mohilev, blev ett av kompanierna i hans förtrupper, besegrat av Bauers dragon regemente nära byn Racvka. Två svenska generaler, Thure Hård och Karl Rosenstiern stupade vid denna strid. Vid ett senare tillfälle deltog generallöjtnant Bauer aktivt med sina styrkor vid slaget vid Lessna, varvid general Lewenhaupt förlorade sina kanoner och en stor del av sin tross. Vid slaget i Poltava (den 27 juni1709) ledde Bauer några dragonregementen vid striderna vid de ryska redutterna. Han var framgångsrik och segrade vid flera svenska attacker och intog 14 Svenska flaggor och standarder. Då generallöjtnant Karl Rönne blev sårad, övertog Rudolf Bauer hans kavalleri, som bestod av den högra flanken av den ryska armén. Efter slaget i Poltava, förföljde generalerna Bauer och Menshikov med sina styrkor de flyende svenska trupperna i riktning mot Perevolotchna, var största delen av den svenska armén blev ryssarnas krigsfångar. Som tack över Bauers insatser vid striderna, överräckte tsar Peter I sitt porträtt, försett med diamanter. Från oktober 1709 till juni 1710 deltog Bauer med sitt kavalleri, under ledning av fältmarskalk Boris Sjeremetiev intagningen av fästningen vid staden Riga i dagens Lettland. Senare deltog Bauer vid strider mot svenska styrkorna i Polen och Danmark. I januari 1707 blev han utsedd till Divisions kommendör för styrkor i Ukraina, men dog en kort tid efter detta.

 upp  ...tillbaka