SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Den ryska arméns befästa läger
 
Bildgalleri   

  Det första ryska befästa lägret byggdes den 20:e juni 1709, då ryska armén korsade floden Vorskla nära byarna Semyonovka och Petrovka. När ryssarna förstod att svenskarna inte avsåg att anfalla detta läger, beordrade tsar Peter I byggandet av ett nytt vid byn Yakovtsky närmare Poltava. Detta andra befästa läger upprättades natten till den 25:e juni. Det var rektangulärt format, men öppet baktill mot floden Vorskla. Lägret skyddades av ett dike, pålverk och en skyddsvall. Inom lägret grupperades 73 kanoner och ungefär 25 000 infanterisoldater.
  En liten avdelning med kosacker grupperades i Yakovetskiskogen för att skydda lägrets södra tillfart. Framför lägret sträckte sig ett stort fält med sandjord västerut. För att skydda denna öppna riktning och splittra anfallande svenska stridsformationer, byggdes ett antal kvadratiska eller rektangulära skansar/redutter. Dessa placerades i formen av bokstaven T med basen mot svenskarna. Varje redutt försvarades av en bataljon och två kanoner.
  Kadetter från Poltavas officersskola under ledning av general Wrangel återuppförde några av det befästa lägrets jordvallar 1854. Olyckligtvis väcktes frågan om lägrets exakta position först 1909 inför firandet av 200-årsjubileet av fältslaget, när nästan alla spår av lägret försvunnit. En minnessten utförd av arkitekten Gumich restes 1973 på den antagna platsen för tsarens ledningsplats.

 upp  ...tillbaka