SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Minnesmärke över de stupade ukrainska kosackerna
 
Bildgalleri   

  De stupade kosackernas monument uppfördes i Poltava i september 1994 för att hedra minnet av de ukrainska kosacker som dödades under Stora nordiska kriget 1700-1721. Under 1700-talets långvarigaste militära konflikt stred ukrainska kosacker under hetman Ivan Skoropadskij på Peter I:s sida, medan ukrainska kosacker ledda av hetman Ivan Mazepa samt kosacker under kosj-atamanen Kostja Gordijenko stred på Karl XII:s sida. Dessutom dödades ett stort antal ukrainska kosacker i strider fjärran från Ukraina, samt vid uppförandet av fästningar, kanaler m.m. En annan tragisk sida i de ukrainska kosackernas historia var förstörelsen av Baturins fästning, år 1669 - 1708 residens för hetmanen över vänstra flodbankens Ukraina.
  Ryska trupper ledda av Alexander Mensjikov erövrade staden Baturin den 2 november 1708, och dödade ungefär 7 000 invånare i staden samt de 6 000 ukrainska kosacker som försvarade fästningen. Efter segern i Poltava-slaget beordrade tsar Peter I en brutal massaker på de kosacker som hade allierat sig med svenskarna. De stupade ukrainska kosackernas monument uppfördes vid Panjanka-bulevarden på en plats som ingick i Poltava-fästningen. På en brant höjd vid Panjanka-bulevardens ändpunkt ligger en utsiktplats med en vacker vy av Podol-området och klostret "Heliga Korsets Upphöjande".
  Monumentet planerades av den lokala bildhuggaren Vladimir Belous och konstnären Viktor Baturin. På ett kummel har ett kosack-kors med inskriptionen "Till de stupade ukrainska kosackerna" rests. Nedanför korset ligger två buntjuk-stavar, en historisk symbol för hetmanens makt, samt Poltavas vapen som stadfästes av hetmanen Bohdan Chmelnytskij. Monumentet invigdes i samband med firandet av "Guds Moders Beskydd"-högtiden, eftersom Jungfru Maria traditionellt har ansetts vara de ukrainska kosackernas skyddshelgon.


 upp  ...tillbaka