SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Carl Gustaf Creutz
 


    Carl Gustaf Creutz (1660-1728), karolin, general. Född i Falun och son till general Lorenz Creutz (1615-1676) och hans hustru Elisa Duwall. I tio- års åldern blev Carl Gustaf C betjänt vid kung Carl IX hov och deltog i det Skånska kriget 1677-79. Blev officer och ryttmästare vid Livregementet till häst år1691. Under kung Carl Xll tid (1682-1718), tog hans militära karriär fart, då han utmärkte sig vid flera tillfällen. Han deltog i fälttågen i Baltikum och Polen, samt blev befordrad till överste år 1704. Vid fälttåget mot Ryssland 1708 deltog han i slaget den 27 juni 1709 vid Poltava. Han var då generalmajor och chef för hela kavalleriet. Efter nederlaget flydde han från Poltava söderut, tillsammans med Carl Xll och resten av den svenska armén till Perevolotnjna, vid floden Dneper och blev krigsfånge bland 16358 av sina stridskamrater och 4843 civila. Enligt uppgifter vistades han och hans son Lorentz (1690-1733), som blev även krigsfånge, i staden Tobolsk. Efter greve Pipers död övertog Carl Gustaf Creutz ledningen över alla svenska krigsfångar i Ryssland. Efter återkomsten till Sverige befordrades han till general år 1722 och övertog befälet för det nya Livregementet till häst. Carl Gustaf Creutz var gift med Sofia Kristina Natt och Dag. Hon var dotter till kammarrådet Gustav Persson. Genom giftermålet kom Creutz över gården Täckhammar nära Nyköping Då deras son Lorentz dog redan 1733, övertog hans syster Beata och man Fredrik Rosenhane gården. Carl Gustaf Creutz och hans hustru Sofias grav, flyttades av Fredrik och Beata Rosenhane från Riddarholmskyrkan i Stockholm till Husby-Oppunda kyrka i Södermanland. För eftervärlden är hans personligt hållna brev till hustrun av högt källvärde. Ett fåtal har publicerats i Karolinska förbundets årsböcker.

 upp  ...tillbaka