SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Hugo Johan Hamilton
 


    Hugo Johan Hamilton (1668-1748), militär, friherre (Hamilton af Hageby). Son till Malcolm Hamilton af Hageby (1635-1699) och Katarina Makeléer. Hugo Hamilton blev fältväbel 1681 (Älvsborgs regemente), överste 1702, general 1722 och fältmarskalk 1734. Hamilton började med att gå i utländsk tjänst, först i den franska armén där han deltog i belägringen av Namur och slaget vid Stenberke och därefter i den holländska armén där han bl a var med om slaget vid Neerwinden 1693. Efter detta återkom han till Sverige och gick i svensk tjänst. I oktober år 1700 skeppades han över till Pernau i Estland. Han deltog som överstelöjtnant i slaget vid Narva den 20 november 1700 och som överste i slaget vid Kliszów 1702. Han ingick därefter i Karl Gustaf Rehnskölds kår som skyddade Warzawa. Hamilton insjuknade i Polen och hemförlovades men återkom i slaget vid Fraustadt den 3 februari 1706. År 1707 fick han, i Sachsen, besök av sin maka Katarina Falkenberg. Hon kom för att visa upp parets lille son. Vid hemresan avled makan i Stettin. Detta blev en kännbar förlust för Hugo Johan, men plikttrogen som han var fortsatte han sin tjänst. Hamilton utnämndes i december 1708, i Ukraina, till generalmajor och chef för Östgöta kavalleriregemente. Han deltog därefter vid Vorskla i januari 1709 och slutligen i slaget vid Poltava den 28 juni 1709, där han blev tillfångatagen. Hamilton fördes först till fursten Menschikovs slott Oranienburg vid Don och kom vid nyårstid 1709-10 till Moskva. Han tillbringade sammanlagt 12 år i rysk fångenskap. Tiden från 1709 till 1715 mest i Moskva. Där ingick han i Carl Pipers centralorganisation för fångarnas understöd. Efter denna tid var han fånge i Kazan tiden 1715 till 1721. Efter freden i Nystad 1721 återkom Hugo Johan Hamilton till Sverige år 1722. Han återtog befälet över sitt regemente och slog sig ner på överstebostället Tuna. I juli 1723 gifte han sig med Anna Fleming. I september 1742 blev Hamilton ordförande i den generalkrigsrätt, som sammankallades föra att rannsaka och döma Charles Emil Lewenhaupt och Henrik Magnus von Buddenbrock, vilka var ledare för det finska fälttåget. I februari 1743 sammansmälte denna generalkrigsrätt med en av ständerna tillsatt rannsakningskommission, vilken senare dömde de två till "förlust af lif, ära och gods", något som, för ovanlightens skull, kom att verkställas genom halshuggning. Hugo Johan Hamilton bildade Boo fideikommiss i sydöstra Närke. Hugo Johan Hamilton drog sin sista suck den 9 januari 1748 på överstebostället Tuna i Rystad socken, Linköping. Begravningen ägde rum den 26 februari 1748 i Rystad kyrka och han nedsattes tillfälligt i boställets gravplats på Rystads kyrkogård, men flyttades redan efter ett par veckor till Björklinge kyrka.. Hamilton vilar i Sarkofag nummer 19 i Sätuna gravkor i Björklinge kyrka. Där vilar även hans hustru i andra giftet Anna Fleming (1683-1735). När sagda gravkor öppnas vart tionde år infinner sig en representant från släkten Hamilton af Hageby och nedlägger en krans vid hans sarkofag.

 upp  ...tillbaka