SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Minnesmärke över Poltavas fästningkommendant överste Kelin
 
Bildgalleri   

Alexey Stepanovich Kelin(Kelen) (?-1715), stred på många stridsfält i det Stora nordiska kriget 1700-1721 (Nöteborg 1702, Nyenskans 1703, Dorpat 1704, Narva 1704). År 1708 fick han befälet över Tverskoi infanteriregemente. I december 1708 utnämndes överste Kelin av tsar Peter I till befälhavare över Poltavas fästning. Under Karl XII:s belägring april-juni 1709 lyckades garnisonen försvara fästningen. År 1710 blev överste Kelin befordrad till generalmajor för sina krigsmeriter. Minnesmärket över honom som fästningskommendant restes på platsen för en av fästningens bastioner genom ett projekt lett av generalen och baronen Alexander Bilderling. Baronen var välkänd inte bara för sina grundläggande arbeten i militärhistoria utan också för de många monument han utformat. Bilderling skapade monument för den berömde geografen och upptäcktsresanden Prszevalsky i S:t Petersburg, för amiral Nahimov i Sevastopol och till minne av de svenska soldater som stupade i slaget vid Poltava.
   Officiell avtäckningsceremoni av minnesmärket över Poltavas fästningskommendant skedde den 27:e juni 1909 i närvaro av tsar Nikolai II. Monumentet i granit var det ursprungligen krönt med en dubbelhövdad örn av brons, som togs bort efter revolutionen 1917. På sockeln finns ett vilande lejon och inskriptionen "Till den tappre kommendanten av Poltava överste Kelin och ärorika försvarare av staden 1709". På den motsatta sidan av monumentet finns en inskription som berättar om händelser förknippade med den svenska belägringen av Poltava. Under den tyska ockupationen av Poltava 1941-43 nedmonterades bronsdetaljerna och bortfördes till Tyskland. Efter 2:a världskriget reparerades monumentet till originalskick, dock förutom bronsörnen.


 upp  ...tillbaka