SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Redutter på slagfältet vid Poltava
 
Bildgalleri   

Redutt härstammar troligen från franskans "redoubt", vilken betyder "skans". I brittisk militär terminologi användes uttrycket för fristående försvarsanläggning utrustad med nödvändiga installationer för att utstå en längre tids belägring. En "redutt" var ett konstgjort hinder i sluten fortifikatorisk form med lika eller olikformade skansarmar. Korseld mellan flera fristående skansar förstärkte försvarseffekten. Redutter uppstod under 1400-talet och användes som huvudsaklig form för försvarsanläggningar till 1:a världskriget (1914 - 1918).
     Tsar Peter I använde redutter på Poltavas stridsfält som stöd för frontlinjen. För att ge fri rörlighet för den fortifikatoriskt skyddade ryska armégrupperingen och försvåra stridsgruppering av en framryckande fiende, beordrade tsar Peter byggande av linjer med kvadratiska eller rektangulära redutter i form av bokstaven T.
     Varje redutt bestod av en fästningsvall och ett djupt dike, skyddad av en stockvägg/palissad. Ett infanteriregemente under befäl av brigadgeneral Aigustov grupperades i redutterna. Redutternas artilleri bestod av 16 kanoner. Det ryska kavalleriet under befäl av prins Menshikov var grupperat bakom linjen av redutter. Under förberedelserna för 200-årsfirandet av slaget (1909) restes tio cementobelisker på de förmodade platserna för redutterna. Ursprungligen pryddes obeliskerna med dubbelhövdade bronsörnar, vilka togs bort efter revolutionen 1917. År 1939 ersattes cementobeliskerna med 4,5 m höga pyramidformade obelisker av granit. En redutt återställdes i originalutförande 1953.


 upp  ...tillbaka