SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Försoningsmonumentet på slagfältet vid Poltava
 
Bildgalleri   

   Försoningsmonumentet öppnades till 300-årsminnet av slaget vid Poltava. Avtäckning och invigning ägde rum den 27 juni 2009 i närvaro av ett antal officiella delegater från Ukraina, Sverige, Finland och Ryska federationen.
   Monumentet symboliserar försoningen mellan folken från Ryssland, Sverige och Ukraina, som var indragna i det Stora Nordiska Kriget – den största militära konflikten under 1700-talet. Kriget varade i 21 år och förändrade radikalt den geopolitiska situationen i Europa. Storfurstendömet Moskva, en då närmast medeltida stat, startade kriget för att vinna mark på östersjökusten, och blev vid krigsslutet ett gigantiskt Europeiskt imperium och därtill ett kejsardöme. Sverige förlorade i stort sett alla sina Baltiska provinser, som de hade erövrat under 1600-talet, och upphörde att bli en stormakt efter att ha signerat fredsavtalet 1721.
   Likaså för kosackstaten Ukraina försvann allt hopp för dess oberoende. Efter Sveriges nederlag var det slutliga införlivandet av Ukraina i det mäktiga ryska imperiet enbart en tidsfråga. Många ukrainska kosacker fick sätta livet till i strider långt från hemlandet, eller under byggandet av fästningar, kanaler etc. i Ryssland. En annan tragisk händelse i historien om ukrainska kosacker är ryska truppers förstörelse av fästningen Baturyn den 13 november 1708. Denna fästning var centrum i Hetman Mazepas läger. Omkring 7,000 invånare och 6,000 ukrainska kosacker som försvarade fästningen dödades. Den totala förlusten för svenska armén vid Poltava var omkring 9,000 man. Av ryssarna i slaget vid Poltava dödades 1,345 och sårades 3,200 man.
   Försoningsmonumentet är designat av arkitekten Valery Tregubov och består av en kupol av tre sammanfogade bågar, och under denna en klocka av mässing. Tre pelare i monumentet är dekorerade med flaggbilder i mosaik utav Ryska Federationen, Sverige och Ukraina. Dessa är skapade av konstnären Leonid Totskiy. Under respektive mosaikflagga finns följande inskription: ”Tid läker sår” på respektive språk. I mitten av kompositionen står en pelare med en fredsduva skapad av skulptören Seiran Margaryan. Den allé som förenar monumentet med en rekonstruerad skans var lagd inför firandet av 300 årsminnet. Den skapades av flera olika trädplantor såsom kastanj, ek lönn, björk och rönn.

 upp  ...tillbaka