SLAGET  VID  POLTAVA  
    Historia Kalendarium Huvudpersoner  Poltava   Sevärdheter   Bildgalleri   Kartor  Virtuellt museum Vapen Uniformer Mynt och medaljer Fanor Målningar
Poltava fotoalbum Nyheter Om oss Vi tackar
Hemsida


   
Axel Sparre
 


    Axel Sparre (1652-1728), greven och fältmarskalken föddes den 9 januari 1652 i Visby. Hans fader var Axel Karlsson Sparre som var landshövding på Gotland och senare i östergötland. Axel Sparres mor var Margareta Oxenstierna af Korsholm och Wasa. Axel Sparre dog den 31 maj 1728 på sin gård Brokind i östergötland. Axel Sparre började sin militära bana i holländsk tjänst 1672och deltog bland annat i krig mot Frankrike. Han blev kapten vid Livgardet 1676 och överstelöjtnant vid Närke-Värmlands regemente 1677. År 1699 utnämndes Sparre till överste och chef för Västmanlands regemente och han anslöt sig och regementet till den kungliga armén strax efter slaget vid Narva 1700. Han utmärkte sig väl i slagen vid Düna, Kliszow och Fraustadt och utnämndes 1705 till generalmajor. I slaget vid Poltava förde Sparre befälet över en av infanteriets kolonner. Efter Perevolotjna följde Sparre kung Karl XII till Bender. År 1710 utnämndes Sparre till generallöjtnant. När kungen lämnade Bender fick Sparre befälet över de där kvarvarande svenska trupperna, en komplicerad uppgift i vilken ingick att förse trupperna med underhåll av olika slag och frigöra trupperna från turkisk fångenskap. I slutet av 1713 utnämndes Sparre till general av infanteriet och 1714 startade han återmarschen mot Sverige med de i Bender kvarvarande svenska trupperna. I oktober samma år anslöt han sig och trupperna till kungen i Pitesti i södra Rumänien. Han förde därefter befälet över den svenska styrkan under marschen genom nuvarande Rumänien, Ungern och Tyskland. Sparre blev under en tid personligen kvar i Hessen och kom åter till Sverige 1719. Sparre var en av dem som verkade för att Fredrik blev svensk kung 1720. Samma år förlänades Sparre titeln greve och 1721 utnämndes han till fältmarskalk. Karl XII uppskattade umgänget med Axel Sparre bland annat på grund av dennes goda humör och skämtsamma lynne. Sparre var även en god porträttmålare och hans porträtt av Karl XII finns i Gripsholms slott. Det är osäkert när porträttet målades, men troligtvis i Bender 1712.

 upp  ...tillbaka